Relații complexe

 • Home
 • Relații complexe

Dincolo de aparențe, se ascund adesea provocări neașteptate.” — Oprah Winfrey

Preț: de la 2250 lei/probă, informații la nr.: 0770 333 888

Ce întelegem prin “relații complexe”?

În prezentul context, prin relații complexe înțelegem o legătură biologică între rude de gradul II, III sau IV, cum ar fi relațiile dintre frați, surori, bunici și nepoți, unchi și nepoți, veri primari. Acest tip de testare este disponibil atât online, cât și pe bază de programare. Prețul unei asemenea testări: de la 2250 de lei/probă (prețul analizei solicitate include contravaloarea kitului de recoltare, efectuarea analizei utilizând 40 de markeri, redactarea raportului, însă NU include costurile logistice).

Relații complexe / test de paternitate / test ADN / test genetic / Paternitate.ro / Resident Laboratory / PATGEN / Oradea / București

Ce ar trebui să știți despre testarea relațiilor complexe:

 • laboratorul poate testa și legături biologice între rude de gradul II, III sau IV (relații complexe).
 • în cazul relațiilor complexe, laboratorul va testa 40 de markeri.
 • testarea legăturilor biologice complexe este o testare ADN de tip STR. Prin testarea relațiilor complexe se verifică existența unei relații de înrudire biologică între frați, surori, bunici și nepoți, unchi și nepoți, veri primari, etc.
 • de regulă, se solicită atunci când:
        – un părinte nu este disponibil. (se dorește o testare fără implicarea acestuia, refuză testarea, este plecat din localitate/țară, a dispărut, a decedat, etc.)
        – se dorește lămurirea unor cazuri de custodie/întreținere a copiilor, dispute legate de moștenire. (de ex.: cu ocazia unei succesiuni, s-ar putea să existe o îndoială cu privire la filiație. Moștenitorii (legali sau legatari) ai defunctului ar putea solicita un test ADN pentru a confirma/infirma ipoteza unei filiații contestate.
        – imigrare – când un solicitant trebuie să prezinte dovezi ADN pentru a obține o viză sau o cetățenie.
 • în cazul solicitărilor online, probele recoltate pot fi trimise și prin curier. Raportul aferent unei testări solicitate online nu va conține date cu caracter personal. Rezultatul testului anonim nu poate fi acceptat de către autorități/instanță.
 • principalul avantaj al utilizării unui KIT cu 40 de markeri constă în creșterea semnificativă a nivelului de precizie și acuratețe a rezultatelor. Prin urmare, probabilitatea de a obține rezultate eronate sau interpretări greșite în cazul testării relațiilor complexe de rudenie este mult mai redusă, crescând semnificativ șansele de obținere a unui rezultat concludent și reprezentativ. Cu toate acestea, în cazul solicitării unor astfel de testări, natura obligației din partea laboratorului este de diligență, nu de rezultat.

Procedura:

 • testarea se efectuează fie la dispoziția instanțelor judecătorești (expertiză judiciară), fie la solicitarea directă a părților (expertiză extrajudiciară), fie în cadrul unui test ADN anonim. În primele două cazuri, recoltarea se va face pe bază de programare de către reprezentantul laboratorului. În cazul variantei anonime, persoana interesată va trebui să obțină de la laborator un kit de recoltare, utilizând platforma noastră online, sau venind la laborator.
 • plata testului anonim se face în momentul în care solicitantul intră în posesia kitului de recoltare. Prin ramburs atunci când kitul este livrat de către curier sau numerar/card la sediul laboratorului nostru.
 • plata expertizelor judiciare și extrajudiciare se face după întocmirea proceselor verbale de recoltare și după finalizarea recoltării probelor necesare analizei.
 • rezultatul analizei va fi disponibil în funcție de tipul serviciului solicitat. Termenele sunt cuprinse între 1 și 30 de zile calendaristice, calculate de la data recoltării la laborator sau data preluării tuturor probelor de către reprezentantul laboratorului. Termenul standard: 30 de zile calendaristice.
 • solicitantul care dorește să obțină rezultatul testului în regim de urgență va trebui să ne comunice acest aspect înainte de solicitarea testului. Toate cererile de acest gen primite după recoltare sau după plata kitului de recoltare vor fi tratate pe baza principiului “best effort”. În cazul în care se poate onora această solicitare, prețul standard al testului solicitat se va modifica în felul următor:
       – rezultat până în 10 zile lucrătoare – prețul standard x2
       – rezultat în 48 de ore – prețul standard x3
       – rezultat în 24 de ore – prețul standard x5

Recoltarea

 • probele biologice preferate pentru testele de paternitate și de înrudire biologică sunt celulele epiteliale bucale, recoltate din cavitatea bucală. Aceste probe sunt prelevate cu ajutorul unui bețișor special, având la vârful lui un tampon steril și “DNA free” prin ștergerea feței interne a obrazului. Prelevarea celulelor epiteliale este o intervenție neinvazivă. Nu presupune niciun risc pentru persoana supusă testării. Procedura de recoltare este simplă, rapidă și nedureroasă.
 • în cazul testelor anonime, recomandăm ca recoltarea să se facă în strictă conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Recoltarea probelor biologice necesare efectuării testului anonim va fi efectuată în absența reprezentantului laboratorului. Orice derogare de la instrucțiunile de utilizare ale kitului de recoltare ar putea să afecteze rezultatul testului solicitat. Laboratorul nu răspunde pentru rezultatele neconforme, datorate nerespectării instrucțiunilor de utilizare.
 • solicitantul testului anonim răspunde integral pentru proveniența și calitatea probelor trimise la laborator pentru a fi testate. Laboratorul va testa probele așa cum au fost ele predate de către solicitant. Prin absurd, dacă proba A predată spre testare aparține unui brac german și proba B provine de la un pavian cu mantie, atunci rezultatul analizei solicitate se va baza pe un studiu comparativ realizat din ADN-ul bracului german și al pavianului cu mantie. Ținând cont de originea incertă a probelor biologice puse la dispoziția laboratorului de către solicitantul anonim și de faptul că nu are loc nici identificarea persoanelor testate, rezultatul testului anonim nu poate fi utilizat în instanță! Probele recoltate trebuie să ajungă la laborator (fie trimise prin curier, fie predate personal). Costurile de curierat și riscurile aferente livrării sunt suportate de către solicitant.

De reținut!

Doar acele rezultate pot fi considerate corecte care se bazează pe probe biologice recoltate și trimise la laborator cu bună-credință și care confirmă ipoteza relației de înrudire biologică.

Se recomandă repetarea acelor teste care, prin rezultatul lor, infirmă ipoteza relației de înrudire biologică! Rezultatul testului poate fi influențat/viciat de rea-credința unei persoane implicate (în mod direct sau indirect) în recoltarea și/sau transmiterea probelor (de exemplu: după recoltare, proba soțului este schimbată cu proba amantului, mamei, etc.)

Laboratorul nu răspunde pentru originea și/sau calitatea probelor recepționate!

De ce merită să ne alegeți pe noi?

 • Spre deosebire de alte laboratoare din România, în cadrul laboratorului nostru și testele anonime sunt făcute de către un expert genetic judiciar, singurul recunoscut de către Ministerul Justiției – înscris în Tabelul nominal cuprinzând experții tehnici judiciari – specializare “genetică judiciară”.
 • Dacă testul anonim nu se finalizează cu un rezultat liniștitor pentru dvs., analiza poate fi repetată în cadrul unei expertize extrajudiciare.
 • Suntem aici, puteți să ne vizitați, răspundem pentru ceea ce facem.
Te putem ajuta? 0770 333 888