Expertiză judiciară

Într-o lume a amăgirii universale, a spune adevărul este un act de curaj” — George Orwell

Preț: de la 3300 lei, informații la nr.: 0770 333 888

Expertiză genetică judiciară

Expertiza genetică judiciară se efectuează la dispoziția instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale. Este efectuată de către expertul numit de acestea, în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări ale cauzei. Art. 330 C. porc. civ. “Când, pentru lămurirea unor împrejurări de fapt, instanța consideră necesar să cunoască părerea unor specialiști, va numi, la cererea părților ori din oficiu, unul sau 3 experți… Când este necesar, instanța va solicita efectuarea expertizei unui laborator sau a unui institut de specialitate.”

Această activitate este reglementată de ORDONANȚA nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, completată cu dispozițiile C. civ., C. proc. civ., C. pen., C. proc. pen.

Desemnarea expertului:

Organul îndreptățit să dispună efectuarea expertizei genetice judiciare (testului ADN) numește expertul, numirea are loc:

 • pe baza unei propuneri consensuale din partea părților în privința unui anumit expert
 • prin tragere la sorți de pe lista întocmită și comunicată de către biroul local de expertiză
 • pe baza unei uzanțe

Procedura privind expertiza genetică judiciară:

În domeniul expertizelor genetice judiciare, organul îndreptățit să dispună expertiza are 3 alternative:

INML “Mina Minovici” (IML)
Serviciul Expertize Biocriminalistice din cadrul INEC (dosare penale)
– Laboratorul nostru – Resident Laboratory SRL / PATGEN SRL (Oradea) – expertize cu valoare juridică echivalentă INML “Mina Minovici”

Numirea expertului are loc în scris, prin încheiere sau prin ordonanță. Numirea va conține numărul dosarului, obiectul expertizei, întrebările la care trebuie să răspundă expertiza și data până la care expertul va trebui să finalizeze lucrarea.

Odată cu numirea expertului, și părțile sunt înștiințate în legătură cu dispunerea efectuării expertizei genetice judiciare.

Ce face un expert genetic judiciar?

 • la solicitarea instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală sau a altor organe cu atribuții jurisdicționale efectuează expertize genetice (test ADN), materializate în acte numite “Raport de expertiză genetică judiciară”
 • la solicitarea părții interesate, cu încuviințarea instanței competente, în calitate de expert parte poate să verifice și să supravegheze efectuarea expertizei, să formuleze întrebări și observații, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele/concluziile/efectuarea expertizei
 • la solicitarea părții interesate (fără a intra în conflict de interese) poate să ofere o consultanță de specialitate, să elaboreze o strategie țintită de abordare a speței concrete, găsind punctele slabe ale ipotezei acuzării sau apărării.

Raportul de expertiză genetică judiciară (rezultatul testului ADN) se depune la organul cu atribuții jurisdicționale care a încuviințat expertiza.

Plata onorariului și a cheltuielilor cuvenite se va efectua în conformitate cu dispozițiile organului cu atribuții jurisdicționale care a dispus efectuarea expertizei.

Expertul parte

Partea interesată are dreptul să solicite ca, pe lângă expertul judiciar numit, să mai participe la efectuarea expertizei, pe cheltuiala acesteia, și un alt expert judiciar (expert parte). Este nominalizat de aceasta și încuviințat de organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, în calitate de consilier al părții. Expertul parte poate să dea relații, să formuleze întrebări și observații și, dacă este cazul, să întocmească un raport separat cu privire la obiectivele expertizei. “…deși opinia expertului parte nu are valoare probatorie pentru instanță, aceasta poate constitui un reper important în sensul necesității lămuririi raportului oficial sau chiar a refacerii acestuia. Ca orice mijloc de probă, expertiza nu are valoare probantă absolută, ci va fi analizată în ansamblul tuturor celorlalte probe administrate” [1].

Centre de recoltare:

    • Oradea: Str. Gheorghe Doja 165 (în incinta Resident Laboratory SRL) – tel.: 0770 333 888
    • București: Splaiul Independenței nr. 179, sector 5 (în incinta Centrului Medical Dr. Furtuna Dan – www.drfurtunadan.ro) – tel.: 0770 333 888
  • Prin această cale, mulțumim colectivului minunat din cadrul Centrului Medical Dr. Furtuna Dan, pentru susținerea activității noastre la București!

[1] http://www.legal-land.ro/ccr-dispozitiile-privind-participarea-expertului-parte-la-efectuarea-expertizelor-constitutionale

Te putem ajuta? 0770 333 888